Huisreglement

Op Pop on Top geldt natuurlijk vooral de gezelligheid, maar toch hebben we een paar regeltjes. Zodra je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden geef je aan op de hoogte te zijn van onze huisregels en deze in acht te nemen voorafgaand en tijdens jouw bezoek aan Pop on Top.

  Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van organisatie, hulpdiensten, security- en horecamedewerkers op te volgen.

  Bij de ingang wordt gecontroleerd op een geldig entreebewijs, voorzien van een barcode. Gekochte entreebewijzen kunnen niet worden terug genomen, ook geven wij geen geld terug.

  Bij constatering van onrechtmatigheden zoals een vals entreebewijs, fraude met polsbandjes, over de hekken klimmen etc. wordt de toegang tot het festival ontzegd en zal er aangifte gedaan worden bij politie.

  Bezoekers die in clubkleding (of vergelijkbaar) verschijnen worden bij de ingang geweigerd.

  Het is niet toegestaan om etenswaren, drank, plastic flessen, glas, blik, wapens, drugs en gevaarlijke voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Hier wordt streng op gecontroleerd. Bij overtreding wordt toegang tot het festival geweigerd.

  Het is tevens verboden om (klap)stoelen, opklapbare verhogingen, parasols en ander meubilair mee te nemen op het festivalterrein. De in bewaring genomen goederen kunnen na afloop worden afgehaald bij de entreekassa.

  Geen alcohol onder de 18 jaar, ook niet aannemen of nuttigen op het festivalterrein. Bij twijfel kan om legitimatie worden gevraagd. Indien iemand onder de 18 jaar toch alcohol nuttigt, wordt hij/zij per direct van het festivalterrein verwijderd.

  Bedreiging, mishandeling, (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie, racistische uitlatingen en ander onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd. Bij overtreding wordt hij/zij per direct van het festivalterrein verwijderd.

  Het is verboden om zonder persaccreditatie, uitgegeven door de organisatie, professionele foto-, film- en/of geluidsopnameapparatuur mee te nemen op het festivalterrein.

  Tijdens het festival wordt er beeldmateriaal gemaakt van bezoekers, deze kunnen gebruikt worden voor marketing en promotionele doeleinden. Bij instemming van de algemene voorwaarden wordt hier toestemming voor gegeven. De organisatie kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

  Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen.

  Voor gebruik van het toilet dient eenmalig een consumptiebon te worden voldaan. Bezoekers ontvangen een polsbandje dat recht geeft op doorlopend gebruik van de toiletvoorziening gedurende de dag.

  Gekochte consumptiemunten kunnen NIET geretourneerd worden.

  De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, letsel en/of beschadiging van waardevolle voorwerpen en persoonlijke bezittingen.

  Het is mogelijk dat men bij binnenkomst gefouilleerd wordt of dat er in tassen wordt gekeken.

  Personen die drank verstrekken aan minderjarigen kunnen van het terrein worden verwijderd.

  Op het evenemententerrein zal de zogeheten Kinderpolitie aanwezig zijn. De Kinderpolitie zal erop toe zien dat kinderen zich gedragen en geen vernielingen aanrichten. Kinderen die zich niet naar behoren gedragen zullen een waarschuwing ontvangen. Bij de eerste waarschuwing ontvangen zij een gele kaart en zullen de gegevens van de ouders/voogden genoteerd worden. Bij een tweede waarschuwing wordt er een rode kaart uitgedeeld waarna zij van het evenemententerrein verwijderd zullen worden.